Jsem čarodějkou

v říši rostlin 

Provedu vás tajemstvím bylin a květů.

 

Naučím vás vnímat byliny všemi smysly a používat je pro zdraví, krásu a radost.

 

Probudím váš cit pro jazyk přírody a chuť žít v souladu s jejím rytmem.

 

Jemně vás navedu k vnitřní moudrosti a hlubšímu pochopení sebe sama.

 

Pomůžu vám vnímat krásu jednoduchosti a kouzla obyčejnosti.

 

 

Alena Naďová

                 Autorka knihy Žena v proměnách roku.                  Zahradnice, bylinkářka, aromaterapeutka, vypravěčka příběhů.