Byliny a květy všemi smysly. 

Život v souladu s rytmem přírody.

Provedu vás tajemstvím bylin a květů.

 

Naučím vás vnímat byliny všemi smysly a vědomě je používat pro zdraví, krásu a radost.

 

Probudím váš cit pro jazyk přírody a chuť žít v souladu s jejím rytmem.

 

Jemně vás navedu k vnitřní moudrosti a hlubšímu pochopení sebe sama.

 

Pomůžu vám vnímat krásu jednoduchosti a kouzla obyčejnosti.

Alena Naďová

Průvodkyně říší rostlin

   Zahradnice, bylinkářka, aromaterapeutka

Autorka knihy ŽENA V PROMĚNÁCH ROKU