Srdečně Vás zvu do krásné krajiny Bílých Karpat ve vrcholném čase jara, kdy se ze svých zimovišť navrací ptáci, rozkvétají louky a kdy jsou byliny svěže zelené a šťavnaté.

Ptáci

Díky schopnosti létat byli považováni za vyslance bohů, za zprostředkovatele vesmírných zpráv.

Jsou symbolem svobody, nadhledu, touhy, intuice.

Mohou nám pomoci probudit tvůrčí představivost  a magické síly ukryté v nás samotných.

Rostliny

Přináleží Zemi.

Díky nim můžeme pochopit důležitost ukotvení a prohloubit své vnímání a prožívání přirozených životních cyklů.

Skrze byliny se můžeme uzdravit.

V dávné minulosti byli všichni živí tvorové i rostliny považováni za zhmotnění neviditelných sil, za božské bytosti. Naši předkové věřili, že skrze jejich poselství porozumí sobě, životu, Bohu.

Pojďme se tedy společně:

 • zaposlouchat do hlasů ptáků;
 • naučit se rozlišit jednotlivé druhy;
 • dozvědět se více o jejich charakteristických vlastnostech a různých schopnostech;
 • seznámit se s hlavními bylinami období vrcholného jara;
 • poznat jejich hojivou sílu;
 • naučit se je používat ve svém každodenním životě pro zdraví a krásu;
 • zaposlouchat se do jejich příběhů;

Uvidíme, uslyšíme a porozumíme.

Naučíme se být ve větším souladu s přírodou a přirozeným rytmem života.

Prohloubíme své smyslové vnímání a přijmeme přírodu jako zdroj informací o nás a našem životě.

Program stručně:

 • Ranní a podvečerní procházky s ornitologem karpatskou krajinou
 • Tvoření s bylinami
 • Naladění se na vlastní ptačí totem
 • Propojení se s vlastní bylinou
 • Výroba pesta z divokých bylin
 • Večerní sdílení příběhů u ohně
 • zaposlouchat se do jejich příběhů

Kde?

Cena a přihlášky:

4 200 Kč. V ceně je celodenní program, ubytování, plná penze.

Přihlášky: anadova@carokviti.cz

S kým:

Ing. Miroslav Čapek, CSc.

Přes 30 let pracuje jako ornitolog v Akademii věd ČR, konkrétně v Ústavu biologie obratlovců v Brně. Více než 20 let externě přednáší předmět Ornitologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Globální zájem o ptáky ho přivedl k výpravám do více než 40 zemí šesti kontinentů. Je autorem a spoluautorem 14 knih a monografií, více než 70 vědeckých a odborných článků, desítek dalších publikací, asi 150 odborných a popularizačních přednášek a průvodcoval řadu skupin zájemců o ptáky u nás i v zahraničí.

Ing. Alena Naďová

Zahradnice žijící v souladu s rytmem přírody, bylinkářka a lektorka.  Pomáhá lidem porozumět rostlinné říši a sladit život s rytmem přírody, vzpomenout si na znalosti našich předků. Vypráví příběhy utkané přírodou.