FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vzor)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Alena Naďová, Šumavská 23, 602 00 Brno

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Datum:

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte