Magický čas – POLETÍ

Copak to asi znamená?

Přesně v polovině srpna 15. 8. se slaví svátek Nanebevzetí Panny Marie, událost, kdy byla Ježíšova matka Maria vzata na nebesa s tělem i duší. V legendě se praví, že když apoštolové otevřeli její hrob, našli jej prázdný a celý prostor byl vyplněn vůní bylin a květin. Čas od poloviny srpna do poloviny září je předělem mezi létem – časem světla, tepla, života, hojnosti – a podzimem – časem, kdy světla ubývá a chladu přibývá, život v přírodě utichá a stahuje se do nitra Země.

Tyto dny byly již v dobách pohanských považovány za magické, plné rituálů k uctění Bohyně Matky, té, co dává a ochraňuje život a jejíž jméno se měnilo podle území a historické doby.

S nástupem křesťanství byly pradávné obřady oslavující přírodu samotnou zasvěceny Panně Marii a magické mezidobí od 15. 8. do 15. 9. je označováno jako čas mezi Matičkami nebo mariánské dny.

Svátek Nanebevzetí Panny Marie (svátek Panny Marie Kořenné) 15. 8. je časem obřadu žehnání bylin a květů, obřadem k uctění bylin a poděkování za jejich dar potravy, léku, krásy a radosti. Připravovala se kytice z bylin, které měly hojivou anebo magickou moc.

Skladba bylin pro požehnání se lišila podle místa a počet byl:

Sedm – 7 jako číslo završení, rovných sedm dnů trvalo stvoření světa;

devět – 9 měsíců nosí matka dítě;

dvanáct – kolo roku je složeno z 12 měsíců.

Můžete si vybrat, čemu chcete požehnat.

Svátek Narození Panny Marie (Svátek Panny Marie Semenné) 8. 9. je časem požehnání semen a obilných zrn. Po tomto datu panují v přírodě vhodné podmínky pro setí ozimů. Požehnaná zrna se přimíchávala k osivu jako prosba o dobrou sklizeň v následujícím roce a zároveň jako vyjádření důvěry, že bude zajištěna potrava.

Svátek Panny Marie Bolestné 15. 9. ukončuje mariánské dny a je časem rozjímání nad bolestí, kterou procházela Maria, když ztratila svého syna Ježíše.

Byliny sbírané během těchto třiceti dnů, ať už byly posvěceny obřadem pohanským či křesťanským, nebo jen čistým úmyslem a prosbou člověka, nebyly používány pro léčbu či hojení těla, ale byly určeny pro ochranu domu, polí a dobytka proti všem špatnostem napadajícím tělo, ducha nebo mysl.Byla jim přisuzována čarovná moc. Požehnané svazky byly zavěšovány v příbytcích, chlévech, zapíchávány do polí, sadů, vinic, nošeny jako amulety či magické polštářky anebo používány jako vykuřovadla.

V přírodě je tento čas opravdu zlomový. Je přechodem od času světla, tepla, růstu, plodnosti a hojnosti k časům tmy, zimy, ticha a hladu. Je odklonem od života viditelného k životu uvnitř, v nitru.

Poletí je přechodovým obdobím, kdy se symbolicky loučíme se životem, vyjadřujeme vděk rostlinám, které nás provázely a živily, dávaly nám hojivou medicínu a zároveň nás už od jara těšily svou krásou. Připravujeme se na život v ústraní, v tichu svých domovů. Radujeme se ze všech plodů a semen, protože jsou zárodkem nového života.

V tomto tichém čase končícího léta a počínajícího podzimu si můžeme uvědomit, že každý život je prostoupen bolestí v různých podobách, každé mateřství je tichým souhlasem se snášením a přijímáním bolesti, ale také vyjádřením lásky a důvěry v život sám.

Poletí je časem díků za život a dary Země. Přípravou k přesunutí pozornosti od tělesnosti do nitra, k duchu.

Pokud to poněkud troufale vztáhnu k mariánským dnům, pak symbolika je tato:

Děkuji za dary, které Země poskytuje (15. 8.).

Věřím v nový život (8. 9.).

Přijímám bolest a svůj vlastní životní úděl (15. 9.).

Než tedy přijde podzim a s ním uplakané dny, nečas s neduhy duše i těla, můžete přizvat ku pomoci a ochraně byliny. Přinést si domů trošku vůně a tajemství.

Zkuste třeba tyto:

Pelyněk černobýl – chrání před temnou energií.

Dobromysl obecná– zbavuje nekalých úmyslů a nečistých myšlenek.

Arnika (Prha Chlumní) – vnáší do domu světlo a požehnání.

Vratič obecný – chrání před nemocemi.

Máta – zvyšuje duchovní vibrace.

A pokud chcete posílit hojnost v životě, nasbírejte si 8. 9. semínka kopru a vložte je do peněženky.

Žijeme v době konzumu a smysl pro rytmus přírody se pomalu vytrácí. Nevnímáme souvislosti mezi dávnými obřady, cyklem roku a životem obyčejného člověka. Co bylo dříve ceněné a vzácné, tudíž uctívané, můžeme si dnes kdykoliv koupit v nejbližším obchodě. Nemusíme mít strach ze tmy, bouře nebo zimy. Paradoxně se však vzdalujeme sami sobě a mnohdy nám unikají základní životní hodnoty, naše smysly se otupují. Záleží však jen na nás, jestli takový život přijmeme. Takže – prožívejme dny s otevřenýma očima, nastraženýma ušima, citlivým dotekem a soucitným srdcem.

 

 

Alena Naďová
Autorka knihy Žena v proměnách roku Žiji v souladu s rytmem přírody. Vnímám její moudrost a rozumím jejímu jazyku. Provedu vás říší rostlin, naučím vás vnímat byliny všemi smysly a vědomě je používat pro zdraví, krásu a radost. Můj příběh si přečtěte zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.